Veterinär

Claudio Pierro

Tåndvard

Operationer

Agnieszka Grobelna

Inre medicin

Ultraljudsundersökningar

Ilona Gibala

Inre medicin

Ultraljudsundersökningar

Djursjukskötaren

Irene Gango

Assistent

Pauliina Lillberg

Assistent

Besökade gästar

Andrea Gladuli

DVM, Kardiologist

Jonna Pråhl-Nieminen

Djurfysioterapeut

Pekka Sarkanen

Specialistveterinär i smådjurssjukdomar

 

Officiella ögonutlåtande, knäledsutlåtande, hjärtutlåtande